1398 آبان
دوشنبه
27
به وب سایت شرکت صفاهان پارس سیلیس چیروک خوش آمدید

محصولات


چدن داکتیل

پودر ذغال

فروسیلیکومنیزیم

فروسیلیس

فرومنگنزپرکربن

فروکرم کم کربن

فرومنگنزپرکربن

فرومنگنزمنوسط کربن

گرافیت پرسولفور

فرومولییدن

گرافیت کم سولفور

گرافیت چرب